Testkompagniet

Rådgiver

26/2/2020

0
Longlist
0
Antal kontakter
0
Dialog med
0
Kandidater leveret

Resultat indtil videre

0
Ansættelse(r)
0
Sendt videre til andre afd./kaffemøder

Observationer

Årsag til manglende kandidatur (i %)

Noter:

Det har været en spændende opgave af researche på, og vi har fået mange gode insights fra kandidaterne, som vi gerne vil dele med jer her.

Antallet af emner i markedet er højt umiddelbart og det har taget tid at få sorteret dem der “næsten kan” fra de få der rent faktisk har de rette kompetencer.

Specielt København-kandidater har opfattet jeres tilbud som “et skridt ned”, hvor jyder generelt har set muligheder i stillingen. Lønforventninger på Sjælland har ligeledes været højere og lidt over niveau.

Vi havde dialog med et par kandidater, som havde et skævt billede af Testkompagniet og den nuværende strategi. Dem har vi sendt videre til jer og I har selv haft en god og konstruktiv dialog med disse.

Vi blev bedt om at kigge efter seniorprofiler i markedet, men der var en del (20%), som følte at det var et skridt ned i karrieren på trods af at opgaverne reelt matchede deres erfaring og kompetencer. Fremover skal vi nok arbejde med differentierede titler for ikke at få samme udfordring.

Vi tror at der blandt de 63 vi har haft dialog med ligger et stort potentiale i.f.t. at få skabt interesse på et senere tidspunkt, så vi vil anbefale at tage en dialog med dem indenfor 6-12 måneder.

Rigtigt positivt at Marlene er åben overfor uformelle kaffemøder. Dette gør at kandidater ofte siger OK, hvor de normalt havde takket nej til et interview.

Virksomhedens Image:

Der har været lidt forskellige tilbagemeldinger fra kandidaterne vedr. virksomhedens brand.

Vores vurdering er at ca. 75% synes at Testkompagniets brand er attraktivt og de restende har en mere negativ holdning. Det kan betyde at de ikke kender jer godt nok og at I evt. skal gøre mere ud af markedsføringen imod rådgiver målgruppen.

Der er på Sjælland en generel opfattelse af at I ikke lønner specielt højt, men i forhold til vores løn-benchmark er det kun København der er et reelt problem.

Tidsforbrug

54/60

Der er benyttet 54 timer på sagen og der er 6 timer til gode til en anden gang.

Tak for et godt samarbejde. Vi ser frem til at hjælpe jer igen i fremtiden.

Highr ambition

Highr quality

Highr flexibility