Send CV

Ønsker du at sende dit CV og evt. ansøgning, bedes du benytte nedenstående formular.

I forhold til reglerne i den nye EU baserede persondataforordningen GDPR, skal vi bede om at dit CV ikke indeholder personfølsomme data; de sidste 4 cifre i CPR-nummeret, religiøse tilhørsforhold, etnisk baggrund, politisk observans og helbredsoplysninger.

Når du sender dit CV, accepterer du, at Highr ApS opbevarer dit CV fortroligt i 6 måneder, hvorefter det vil blive slettet. Du giver samtidig tilladelse til, at Highr må fremsende dit CV til den/de virksomhed(er), vi arbejder for. Highr ApS deler ikke dit CV yderligere, og du kan til en hver tid bede om, at vi sletter det før tid.

Læs mere nederst på denne side om hvordan vi opbevarer vores data.

  Vedhæft flere filer

  På forhånd tak for hjælpen

  Mads Bang Jensen

  Research Consultant
  Highr

  Mere information om personfølsom data

  • Hvad er almindelige oplysninger?
   Håndtering af almindelige ikke-følsomme oplysninger kræver ikke et udtrykkeligt samtykke men kan ske fx som led i opfyldelsen af et ansættelsesforhold. Det kan være:

   • Identifikationsoplysninger (navn, adresse, tlf.nr, fødselsdato)
   • Familieforhold
   • Ansøgning og cv (uddannelse, eksamensoplysninger, tidligere beskæftigelse)
   • Løn, arbejdstider, fravær, sygedage (men ikke årsagen til sygefraværet)
   • Kontonummer
   • Skat og gæld
  • Hvad er følsomme oplysninger?
   Følsomme oplysninger går også under betegnelsen “særlige kategorier af oplysninger’’. Det kan være:

   • Oplysninger om helbredsforhold
   • Fagforening
   • Racemæssig eller etnisk baggrund
   • Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
   • Seksuelle forhold
   • Genetiske data

  Highr ApS persondatapolitik til kandidater

  Highr ApS er en formidlingsvirksomhed, som forbinder virksomheder, der søger efter personale med relevante kandidater, der passer til dette formål.

  Formålet med Highr´s persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter dine persondata, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse. Samtidig sikrer vi, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

  1. Dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

  Highr ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  Highr ApS
  Hauser Plads 10, st.
  1127 København
  CVR-nr: 36697199
  Telefon: 53 69 69 99
  Mail: th@highr.dk

  Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at at kontakte os. Det kan ske på e-mailadresse th@highr.dk, på telefon 53 69 69 99 eller pr. brev til ovennævnte adresse.

  2. Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

  Der er nedenfor redegjort for til hvilke formål, at vi behandler personoplysninger.

  • Levering af vores ydelse

  Gennemførelse af vores forhold med vores kandidater forudsætter behandling af personoplysninger, herunder en række almindelige kundeoplysninger såsom identifikationsoplysninger f.eks. navn, e-mail, firmanavn, CV data mv. samt øvrige nødvendige personoplysninger med henblik på gennemførelse af af vores kundeopgaver.

  Vi behandler de nødvendige personoplysninger med henblik på gennemførelse af kontraktforholdet med vores kunder og kandidater, herunder med følgende formål:

  • Kunne identificere og servicere dig som kandidat hos Highr ApS
  • Formidling af dit kandidatur til en given virksomhed og stilling
  • Formidling af dit CV til en given virksomhed og stilling

  Vi behandler dine almindelige personoplysninger på baggrund af Art. 6, stk. 1, litra b (GDPR), med henblik på opfyldelse af en kontrakt. Hvis kunden er en juridisk person, vil vi tillige behandle personoplysninger om kontaktpersoner hos kunden efter Art. 6, stk.1, litra f (GDPR) med henblik på vores legitime interesse i gennemførelse af forretningsforholdet.

  Vi kan desuden behandle dine almindelige personoplysninger for at overholde retslige forpligtelser, som vi er underlagte jf. Art. 6, stk. 1, litra c (GDPR)

  Vores retsgrundlag for at behandle følsomme helbredsoplysninger er et samtykke fra dig efter Art. 7 og Art. 9, stk. 2, litra a (GDPR). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, men du skal være opmærksom på, at det ikke vedrører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

  3. Hvem kan vi udveksle dine oplysninger med?

  Vi videregiver dine personoplysninger til tredjemand i forbindelse med opfyldelse af vores kontraktforhold. Dette sker til følgende modtagere

  • Researchere som er tilknyttet Highr ApS
  • Virksomheder som er kunder hos Highr ApS

  Herudover kan oplysningerne overlades til eksterne leverandører/databehandlere, som bistår Highr ApS med drift af virksomheden.

  4. Hvornår sletter vi dine oplysninger?

  Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

  I almindelighed gemmes oplysninger, indsamlet som led i et forretningsforhold, som minimum i en relevant periode efter ophøret af det pågældende forretningsforhold afhængigt af typen af oplysninger. Hvis oplysninger gemmes af hensyn til en retslig forpligtelse eller af andre legitime forhold kan opbevaringsperioden være længere eller kortere.

  5. Hvad er dine rettigheder?

  Du har altid mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig, og hvilke typer af oplysninger vi i givet fald udveksler på baggrund af dit samtykke. Du kan også få oplyst, hvilke selskaber og/eller personer udvekslingen er sket til, og hvad formålet er.

  Hvis du mener, at de persondata, som vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du kan henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

  Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

  Dette kan gøres ved at kontakte os på e-mail th@highr.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelses-lovgivning.

  Du kan lære mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder på www.datatilsynet.dk .

  6. Vil du klage?

  Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, skal du sende en e-mail med detaljerne i din klage til Highr Aps på adressen ovenfor. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

  Du har også ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

  7. Ændringer i denne databeskyttelsespolitik

  Vi vil løbende gennemgå og opdatere denne persondatapolitik. Persondatapolitikken er senest opdateret den. 25. maj 2018.