Kandidaterne i 2018

Kandidatmarkedet er i hastig forandring, og der er et stort underskud på talent og arbejdskraft inden for de fleste brancher.

En stor generation er på vej ud af arbejdsmarkedet, og de nye Millenials, som er på vej, har nogle helt andre værdier og mål, end vi har været vant til tidligere.

Vi har mange års erfaring med research og vores researchkonsulenter har talt med flere tusind kandidater om året de sidste mange år.

De erfaringer, vi har gjort os og som løbende bliver opdateret, viser tydeligt, at det bliver sværere at tiltrække og rekruttere de rette kandidater. Der er langt mindre effekt af traditionel annoncering end tidligere, kandidaterne forventer at blive kontaktet, og det er virksomhederne, som står med “hatten i hånden”.

Denne nye virkelighed er man nødt til at forholde sig til, og hvis man vil have kontakt med de attraktive kandidater, er det en krævende proces.

Har du en rekrutteringsopgave, hvor du heller ikke har fået de rette kandidater, tager vi gerne en uforpligtende dialog om jeres udfordringer.

Vores erfaring viser tydeligt, at markedet er fastfrosset, og mere end 90% af de kandidater, vi taler med om en konkret stilling, aldrig har set virksomhedens egne jobannoncer, som oftest har kørt i månedsvis.

Vi ser også en klar tendens til, at man arbejder mere langsigtet med sin tiltrækning og bygger Talent Pipelines af kandidater, lang tid før behovet for rekruttering opstår. Det er meget forskelligt fra størstedelen af alle rekrutteringer i Danmark, som først går i gang, når en medarbejder har sagt op.

Talent Pipeline er en proaktiv langsigtet metode for at skabe relation med potentielle kandidater og bygge en ekstern succession plan til kritiske områder i organisationen.

Når du arbejder sammen med Highr, får du løbende feedback til, hvad kandidaterne i markedet giver af feedback til både din virksomhed og det aktuelle job, vi “repræsenterer”.

KONTAKT HIGHR